NAV

Kontaktsenteret: (+47) 55 55 33 33
Her får du svar på spørsmål om alle NAV-tjenester og ytelser, med unntak av alderspensjon og hjelpemidler. Vi hjelper deg med status i din sak og veileder deg i rettigheter og plikter. Som oftest kan vi hjelpe uten å sette deg videre. Kontaktsenteret har veiledere som snakker nordsamisk. Åpningstid hverdager 08-15.30.

  • Tastevalg 1: Økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud eller andre sosiale tjenester i NAV
  • Tastevalg 2: Arbeid, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, meldekort eller sykmelding
  • Tastevalg 3: Familieytelser
  • Tastevalg 4: Uføretrygd
  • Tastevalg 5: Andre henvendelser

E-postadresser
Alle ansatte har e-postadresser. Adressen er; fornavn.etternavn@nav.no

Vil du dele dette med noen andre?