Åpner for genterapi ved metakromatisk leukodystrofi

Publisert: 20. juni 2023

Illustrasjon av lege med stetoskop rundt halsen

Beslutningsforum sa i går ja til at noen barn med metakromatisk leukodystrofi kan få tilbud om genterapi. De nordiske landene samarbeider om behandlingstilbudet, som vil bli gitt i Sverige.

Vedtaket gjelder den nye behandlingen atidarsagene autotemcel (Libmeldy).  

Følgende grupper vil kunne få tilbud om behandlingen:

  • barn med sen-infantil som ikke har begynt å utvikle symptomer
  • barn med tidlig-juvenil form som ikke har begynt å utvikle symptomer
  • barn med tidlig-juvenil form som fremdeles kan gå uten hjelpemidler og ikke har påbegynt kognitiv svekkelse.

Behandlingen går ut på å sette inn en virksom kopi av genet for arylsulfatase A (Libmeldy), for å kompensere for den reduserte ARSA-enzymaktiviteten som sykdommen gir.

Behandlingen vil skje i henhold til avtalt behandlingsprosedyre mellom Oslo Universitetssykehus HF og behandlingssenteret i Lund i Sverige.

Les hele protokollen fra møtet i Beslutningsforum her
.

Viktig å finne diagnosen tidlig

Ettersom behandlingen må starte før svekkelsene hos den enkelte blir for store, er det viktig å oppdage diagnosen så tidlig som mulig. Beslutningsforum foreslår derfor at diagnosen blir inkludert i nyfødtscreening-programmet (blodprøve av nyfødte). Det er Helsedirektoratet som avgjør om og eventuelt når dette vil skje.

.

Vil du dele dette med noen andre?