Kjenner du noen med sterkt begrenset kommunikasjon?

Publisert: 10. mars 2023

Forskningsprosjektet «Forstå meg!» ønsker å gjøre det mulig for mennesker med sterkt begrenset kommunikasjon å uttrykke mer av hvordan de har det. For å få til det, trenger forskerne å komme i kontakt med personer som ikke selv kan fortelle hvordan de har det. Kan du hjelpe?

Prosjektet vil undersøke om pulsmåling som tilleggsverktøy for kommunikasjon kan bidra til bedre oppfølging av personer med begrenset kommunikasjonsevne. De som deltar i prosjektet, vil derfor få et pulsbånd de skal ha på seg. I tillegg vil omsorgspersoner og tjenesteytere registrere hendelser knyttet til endring i kroppslig aktivering. På denne måten håper forskerne å kunne fange opp opplevelser som smerte, stress og glede bedre. Det vil også tas prøver for å måle biomarkører på smerte og stress.

Prosjektet er en del av et større forskningsprosjekt kalt BUPgen og er drevet av KG Jebsensenter for utviklingsforstyrrelser.

Les mer om forskningsprosjektet i denne artikkelen hos NRK:
Håper pulsmålinger kan hjelpe barn og voksne uten språk

Hvem kan delta?

For å delta må personen

  • være i alderen 4-60 år
  • ha vansker med å fortelle hvordan hen har det
  • være i barnehage/skole/dagsenter/bolig minst 5 dager i uken i testperioden på 10 uker
Er du forelder eller verge til en med sterkt begrenset kommunikasjonsevne?

Ta kontakt med stipendiat Emilie Kildal på eskildal@uio.no for mer informasjon om prosjektet og hvordan du kan bidra.

Jobber du med personer i målgruppen som ikke er med i prosjektet?

Det er laget en spørreundersøkelse for å kartlegge kommunikasjon mellom personer med kommunikasjonsvansker og fag- og støttepersoner. Alle som jobber med personer i målgruppen oppfordres til å svare. Du finner spørsmålene her: Store kommunikasjonsvansker og dets innvirkning

.

Vil du dele dette med noen andre?